feature image
The children all take part in the Beats of Brasil workshops and will recognise the music and dances which John and Marcia have recorded for you to enjoy. 


BOSSA NOVA DO SERTAO
https://www.youtube.com/watch?v=-cc1Ik5kmjI&feature=youtu.be

OLODUM PRA BALANCAR
https://youtu.be/j4uoHEf91yk

SAMBA DE JANEIRO
https://youtu.be/8rEVkGWoLxo

CIRCULOU
https://youtu.be/EDo8otWBUVo

SO NA CINTURA
https://youtu.be/QbkuiQKckaU

Enjoy!